Artiance, Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard zijn met ingang van 1 januari 2021 een bestuurlijke fusie aangegaan.
Er is een holding gevormd onder de naam ABC Huis.


De basis van deze samenwerking is de gedeelde visie en wens om mensen de mogelijkheid te bieden om een leven lang te leren ten behoeve van
zelfontplooiing, zelfredzaamheid, participatie en educatie.
De Bibliotheek doet dit met activiteiten vanuit leesbevordering & mediawijsheid en Artiance met activiteiten vanuit Kunst & Cultuur.

In 2023 is het meerjarenbeleidplan voor het ABC Huis afgerond. Op de website van Artiance & Bibliotheek Kennemerwaard is deze terug te lezen. Op dezelfde pagina's is ook het (financiele) jaarverslag te lezen.


Logo

ABC Huis: Artiance + Bibliotheek = Cultuur